Bouwen & Milieu verhoogt focus op energiescans

Bouwen & Milieu nv

Het uitvoeren van energiescans biedt een win-winsituatie voor zowel ons, als onze klant. Wij stellen onze toekomst veilig, terwijl zij kunnnen besparen op energie.-  Filip Vautmans, gedelegeerd bestuurder

Bouwen & Milieu NV is een erkend adviserend bodemsaneringsdeskundige. Het studiebureau onderzoekt bodems en gaat na of er aanwijzingen zijn voor bodemverontreiniging ten gevolge van de huidige en/of voormalige activiteiten.

Indien een terrein verontreinigd blijkt te zijn, wordt de omvang ervan in kaart gebracht. De ernst van de verontreiniging en de risico’s worden geanalyseerd. Indien een sanering vereist is, begeleidt Bouwen & Milieu een aannemer, die instaat voor de uiteindelijke uitvoering.

De Vlaamse overheid engageert zich om tegen 2030 het geheel aan bodemverontreining aan te pakken. Hoewel het niet waarschijnlijk is dat ook effectief alle gronden tegen dan gesaneerd zullen zijn, zal wel het voorafgaande studiewerk tegen die tijd afgerond zijn.

Bouwen & Milieu verzekert daarom haar toekomst vandaag al door haar activiteiten uit te breiden. 

Idee

Het idee om naast advies inzake bodemsanering ook energiescans aan te bieden, ontstond doordat Bouwen & Milieu zag dat klanten regelmatig foute keuzes maakten inzake hun energiebeleid. Eenvoudige maatregelen – zoals de correcte installatie van isolatie of de recuperatie van afvalolie tot stookolie – kunnen vaak een grote energiebesparing opleveren. Bij steeds meer industriële klanten was er vraag naar energieadvies. Bouwen & Milieu heeft de kennis in huis om een degelijk onderzoek te leveren naar de energieverliesposten en kan ook de juiste oplossingen voorstellen.

Hindernissen

Om de nieuwe afdeling op te starten, had Bouwen & Milieu nood aan extern advies bij het uitwerken van een doordacht businessplan.

Oplossing

Om het idee m.b.t. energiescans succesvol verder uit te werken, deed Bouwen & Milieu beroep op een coach van Innotek. Ferdinand Stans bracht meer structuur en systematiek in de onderneming.

Coach: Ferdinand Stans (TopAdvies Vlaanderen)
Hoewel ik geloof dat er ook na 2030 nog voldoende bodems gesaneerd zullen moeten worden, is het een slim idee van Bouwen en Milieu om nu al te starten met energiescans. Om een gezond en groeiend bedrijf te blijven moet de onderneming blijvend innoveren. Bouwen & Milieu heeft de capaciteit om dat ook in de toekomst te blijven doen. - Ferdinand Stans
Traject
  • Begeleiding bieden bij de opmaak van een businessplan
  • Het uitvoeren van een SWOT-analyse
  • Begeleiding bieden bij het opstellen van een financieel plan
  • Het vormen van een duidelijke structuur en systematiek
  • Het uitvoeren van een marktonderzoek
  • Hulp bieden bij het opstellen van een financieel-, sales- en marketingplan
Resultaten

Bouwen & Milieu heeft met succes een nieuwe afdeling opgericht. In deze afdeling organiseert het bedrijf binnenkort energiescans voor ondernemingen en adviseert het bedrijven op vlak van energiebesparingen. Naast het adviserende aspect gaat Bouwen & Milieu ook de uitwerking van mogelijke oplossingen begeleiden. Voor deze nieuwe activiteit worden een tweetal gespecialiseerde ingenieurs aangeworven.