Intrapreneurship werkt!

De ondernemende werknemer wordt meer en meer gezien als één van de belangrijkste assets van een bedrijf om groei en differentiatie te realiseren. Innotek ondersteunt al vele jaren ondernemers bij de opstart van nieuwe bedrijven. Door diezelfde methodiek intern bij bedrijven toe te passen, wordt een nieuwe bron van ondernemerschap aangeboord.

Door intrapreneurship te ondersteunen geef je de ondernemende werknemer de kans om zelf zijn loopbaan en zijn bedrijf mee vorm te geven – Toon Peeters, projectcoördinator Innotek

Het idee

Via de spin-offondersteuning die ze sinds 2005 aanbiedt, kwam Innotek geregeld in contact met opportuniteiten binnen bedrijven. Deze opportuniteiten zouden een economische meerwaarde kunnen betekenen voor de onderneming in kwestie, zonder dat ze in een apart bedrijf vorm moeten krijgen. Daarenboven zijn vele ondernemingen er bij de opstart van een nieuwe activiteit nog niet uit of ze deze best intern of extern realiseren.

Bovendien merkten we dat het niet altijd evident was voor werknemers om de stap te zetten naar zelfstandig ondernemerschap in een nieuwe start-up. Overtuigd van het potentieel binnen bestaande bedrijven, werd dan ook beslist om interne ondernemers dezelfde ondersteuning te bieden als  bestaande bedrijven met spin-offplannen.

Hindernissen

Intrapreneurs hebben al een dagtaak waarop ze zich moeten focussen. De nieuwe activiteit komt hier bovenop, waardoor de nodige vrijheid en tijd vereist is om zich op de opportuniteit te kunnen focussen. Daarnaast zit de nodige kennis vaak niet bij één persoon, maar bij een team van mensen binnen de onderneming.

Bovendien hebben werknemers meestal nog geen ervaring met het opstarten van new business  en beschikken ze over een beperkte beslissingsbevoegdheid. De beslissingsprocessen voor het opstarten van nieuwe activiteiten via intern ondernemerschap zijn daarom vaak complexer en van langere duur dan bij start-ups.

Voor het opstarten van nieuwe activiteiten moeten ook keuzes gemaakt worden en prioriteiten gesteld worden. Vooral het kiezen uit de diverse mogelijkheden en intrapreneurs blijkt een lang beslissingsproces in te houden. Daarenboven is het niet altijd vanzelfsprekend om zonder externe hulp een nieuwe methodiek in een bedrijf te brengen.

De oplossing

De nodige flexibiliteit en een coaching traject op maat door externe professionals biedt de ultieme oplossing . Deze coaches kunnen werknemers bijstaan bij hun eerste stappen als intrapreneur. Ze fungeren als klankbord  en timekeeper. In een aantal cases werd de scanningfase niet alleen een onderzoek naar de huidige stand van zaken. De scan werd ook gebruikt om mee keuzes te helpen maken. Bij een andere case keerde de zaakvoerder terug naar zijn roots door zelf taken te delegeren en terug voor de liefde van het ondernemen te gaan.

Een aanpak in drie fases -scouting, scanning en coaching-, laat ons toe om beloftevolle opportuniteiten bij bedrijven te identificeren, de werkpunten bloot te leggen en een externe begeleiding op maat te voorzien. - Sofie Verhaegen, projectcoördinator Innotek

Traject

Aanbieden van een laagdrempelig ondersteuningstraject voor de opstart van nieuwe activiteiten binnen een onderneming

  • Samenstellen van een pool van 32 experts met ervaring in het opstarten van nieuwe bedrijvigheid
  • Toepassen van een beproefde methodiek van scouting, scanning en coaching
  • Promotie en bewustmaking via lezingen, presentaties, sociale media en individuele contacten
  • Bijeenkomsten organiseren met coaches en feedback opvragen van deelnemende bedrijven om projecten bij te sturen
  • Verzamelen en dissimineren van resultaten en geleerde lessen

Resultaten op 15/09/2015

Er werden al 26 coachingtrajecten uitgevoerd, die resulteerden in de opstart van nieuwe activiteiten of producten bij 19 bedrijven. Daarenboven zitten er nog verscheidene activiteiten in de pijplijn.

Geleerde lessen:

  • Hoog doorstroompercentage, dankzij het engagement van bedrijven bij het invullen van de infofiche (eerste fase van het traject) en de deelname in de kosten van de begeleiding
  • Begeleidingstrajecten duren langer dan oorspronkelijk ingeschat
  • Acting like a startup ≠ being in a startup
  • Goede afspraken zijn onontbeerlijk
  • Evenwicht tussen vrijheid, opvolging, comfort en verantwoordelijkheid is essentieel