Business Process Management software voor ziekenhuizen

Amaron Bvba

Omdat we zodanig dicht bij onze klanten staan, kunnen we processen in de gezondheidszorg op een innoverende manier automatiseren. - Tom De Caluwé, directeur

Ziekenhuizen worden d.m.v. kwaliteitslabels verplicht om steeds meer procesmatig te werken. Business Process Management (BPM) is een gekende technologie die in vele bedrijfstakken al wordt toegepast. De tools en services voor implementatie van BPM worden voornamelijk geleverd door grote spelers en gaan gepaard met grote budgetten. Een ziekenhuisomgeving beschikt niet over dat soort budgetten en is daarenboven heel specifiek, wat grote inspanning voor implementatie zou betekenen. Amaron speelt daar op in door als integrator naar het volledige plaatje te kijken. 

Idee

Met Workflower ontwikkelde Amaron een professionele Business Process Management (BPM) software voor de nationale en internationale ziekenhuiswereld. Deze software laat ziekenhuizen toe om processen te definiëren, te documenteren en te implementeren. De hele workflow komt zo automatisch in één systeem terecht, gaande van informatie over een patiënt, facturatiegegevens tot onderzoeksresultaten.

Hindernissen

Aangezien Amaron aan een groeispurt bezig was, waarbij onder andere het aantal medewerkers verdubbelde, was het een hele uitdaging om de focus en eigenheid te behouden. Amaron is door zijn no-nonsenseaanpak een buitenbeentje in de sector. De sterke band met hun klanten zorgt voor een vinger aan de pols waardoor ze innovatief kunnen blijven. 

Oplossing

Om zeker te zijn dat het bedrijf op een duurzame manier verder groeit, deed Amaron beroep op een coach van Innotek. Coach Maarten Laga (Luctor Consulting gcv) kende het bedrijf al van bij de opstart. In eerste instantie was hij een klankbord voor beide oprichters, maar met zijn expertise kon hij ook ondersteuning bieden bij het op punt stellen van de marketing en de strategie.

Coach: Maarten Laga (Luctor Consulting gcv)
Amaron maakte de omschakeling van een servicegericht bedrijf, naar een bedrijf dat zelf een product op de markt brengt. Hiervoor was het nodig om zelf proactief op zoek te gaan naar nieuwe markten. - Maarten Laga
Traject
  • Begeleiding bij het uitwerken van een financieel model
  • Begeleiding bij simulatie-scenario’s om de optimale strategie te bepalen
  • Begeleiding bij het bepalen van de fundingstrategie
  • Begeleiding bij het uitwerken van een IWT-dossier (agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie)
  • Begeleiding bij het uitwerken van een HR-strategie
  • Ondersteuning bij het uitwerken van de marketing
Resultaten

Het nieuwe product Workflower  werd d.m.v. interne workshops ingepast in de algemene bedrijfstrategie. Vooral de impact van een totaal nieuwe businessunit, gericht op ‘product’, werd voorbereid. Ook de marketing, positionering en branding werden verder uitgewerkt.

Onderliggend werd een nieuw financieel plan uitgewerkt, waaruit bleek dat voorlopig geen nieuwe externe investeringen nodig zijn om Workflower nationaal, maar ook internationaal, te lanceren.  In dat plan is wel verondersteld dat een substantiële IWT-steun kan verkregen worden, waar dan ook de nodige aandacht aan gegeven werd.

Amaron heeft het product met hulp van een externe marketingexpert intussen internationaal gelanceerd. Het klantenbestand kan zo in de toekomst verder groeien.